MI3321 Multiservicer XA

Resultaten per pagina
Zoeken
Filter uw voorkeuren.
V
Alle Categorieën
Productgroep :
Machine- en panelentester
Merk :
Metrel
Series :
NEN-EN 60204/61439
Type :
MI3321
Indicatie/aanduiding :
Grafisch
Grenswaarde-indicatie :
Ja
Restspanningsmeting :
Ja
Lusimpedantiemeting :
Ja
Spanningstest (hoogspanningstest) :
Ja
Meetfunctie conform DIN VDE 0701/0702 :
Ja
Weerstandsmeting veiligheidsaarddraad :
Ja
Vervangende lekstroom :
Ja
Veiligheidsaarddraadstroom :
Ja
Verschilstroom :
Ja
Contactstroom :
Ja
Vermogensmeting :
Ja
Verbruikerstroommeting :
Nee
:
Ja
Meetwaardegeheugen :
Ja
Interface :
Ja
Printeruitgang :
Ja
Printer geïntegreerd :
Nee
Commander voor bediening op afstand van het testapparaat :
Nee
NEN-EN 60204 :
Ja
NEN-EN 61439 :
Ja
NEN-EN 62446 (opleveren PV-installaties) :
Nee
NEN-EN 60335 :
Nee
Reset vergelijking Reset vergelijking