Zoekresultaten

Resultaten per pagina
Zoeken
Filter uw voorkeuren.
V
Productgroep :
Installatietester
Merk :
EmaZys
filterkeuze ongedaan maken
Series :
Zonnepanelentester
Type :
Kit
Testprocedures :
Ja
Spanningsmeting :
Ja
Testen isolatiebewaking :
Nee
Stroommeting :
Nee
Meetstroom impedantie Zi :
Nee
Meetstroom impedantie Zs :
Nee
Testen gelijkstroomgevoelige aardlekschakelaars (type B) :
Nee
Aardlekschakelaartest op stroom en tijd :
Nee
Aardlekschakelaar autotest (RCD-test) :
Nee
Lusmeting zonder RCD/FI-activering :
Nee
Weerstand naar aarde zonder netspanning :
Nee
Power Quality, harmonische :
Nee
Metingen aan DC zijde (PV-installaties) :
Ja
Ingebouwde hulpfunctie :
Ja
Inlezen geheugenstructuur (bi-directoineel) :
Ja